bài trí hướng cửa hợp phong thủy

Cách bài trí cửa hướng tốt nhất

Đầu tiên lấy hai số cuối năm sinh trừ đi 4, sau đó lấy kết quả cho 9, số dư của phép chia này sẽ